Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Na czym polega terapia ręki ?

To ćwiczenia mające na celu usprawnianie motoryki małej, precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów i umiejętności ich różnicowania. Najważniejszym aspektem tych ćwiczeń jest poprawa samoobsługi, doskonalenie sprawności manualnej i osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Jest to całościowa metoda pracy – terapię rozpoczynamy od ćwiczeń ogólnorozwojowych (ruchów dużych całego ciała) a na dalszym etapie ćwiczymy precyzyjne ruchy dłoni i palców. Zajęcia terapii ręki mają na celu prawidłowe opanowanie umiejętności szkolnych – doskonalenie techniki pisania, rysowania, malowania, wycinania, wydzierania. Celem jest wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie koordynacji obustronnej, przekraczanie linii środka ciała, doskonalenie umiejętności chwytu i sprawności manipulacyjnej oraz usprawnienie sprawności ruchowej w obrębie całej górnej kończyny.

 

Czy moje dziecko potrzebuje terapii ręki?

 

  • jeśli dziecko ma problemy z samoobsługą i sprawnością manualną,

  • jeśli dziecko ma nieprawidłowy chwyt pisarski, nie umie lub nie chce wycinać, wydzierać, lepić z plasteliny. rysować, pisać,

  • jeśli dziecko ma problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, koordynacją obustronną, przekraczaniem linii środka.

 

Pomoc w nauce języka polskiego

Jeśli jesteś uczniem i język polski sprawia Ci kłopot zapraszam na zajęcia, które pomogą Ci opanować twoje trudności.

 

terapia ręki

14 kwietnia 2021

Skaczącażabka.pl