Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

skacząca żabka to:

 

diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych

 

diagnoza i terapia problemów z mową

 

terapia ręki

 

 

jak poznać, że dziecko potrzebuje zajęć z integracji sensorycznej? 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli w codziennej obserwacji dziecka zauważasz:

 

 • trudności z koncentracją,

 

 • nadruchliwość,

 

 • nadwrażliwość na dotyk, nadwrażliwość na dźwięki,

 

 • trudności z równowagą, koordynacją ruchową, niezgrabność ruchową,

 

 • poszukiwanie silnych wrażeń (stała chęć huśtania, kręcenia, skakania),

 

 • wybiórczość pokarmową,

 

 • trudności z motoryką małą,

 

 • trudności z mową (opóźniony rozwój mowy, problem z płynnością mowy, niezrozumiała mowa),

 

 • trudności w relacjach społecznych i zaburzenia emocjonalne.

 

 

 jak poznać, że dziecko potrzebuje zajęć z logopedii? 

 

 Na konsultację logopedyczną zapraszam gdy: 

 

 • dziecko jest wcześniakiem, ma opóźniony rozwój ruchowy, ma problemy ze ssaniem, gryzieniem, nie reaguje na dźwięki, nie gaworzy,

 

 • u dziecka występuje wsuwanie języka między zęby w trakcie wymawiania słów, mówi przez nos, oddycha przez usta, ślini się,

 

 • jeśli dziecko skończyło 12 miesięcy i nie wypowiada najprostszych słów np. mama,

 

 • jeśli dziecko skończyło 24 miesiące i nie mówi połączeń wyrazów, np. mama daj,

 

 • jeśli dziecko skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. balon-palon, zamienia na inne lub nie wymawia głosek: „f”, „w”, „t”, „d”, „p”, „b”,

 

 • jeśli dziecko ukończyło 4 rok życia i zamienia na inne lub nie wymawia lub głosek: „k”, „g”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „s”, „z”, „c”, „dz”,

 

 • jeśli dziecko ukończyło 5 rok życia i zamienia na inne lub nie wymawia lub głosek: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, a w wymowie nie zauważamy prób wypowiadania głoski „r”,

 

 • jeśli jest uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania, podczas czytania myli litery podobne np. p-b, pomija elementy zdania.  

 

 

 

JAK POZNAĆ, ŻE DZIECKO POTRZEBUJE TERAPII RĘKI?

 

Terapię ręki zaleca się, kiedy dziecko: 

 

 • ma problemy z samoobsługą i sprawnością manualną,

 

 • ma nieprawidłowy chwyt pisarski, nie umie lub nie chce wycinać, wydzierać, lepić z plasteliny, rysować, czy też pisać,

 

 • ma problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, koordynacją obustronną, przekraczaniem linii środka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skacząca żabka

 

To miejsce, w którym dzieci mogą rozwijać się, bawić i uczyć.

W skaczącej żabce prowadzone są zajęcia integracji sensorycznej, które pomagają dzieciom, z zaburzeniami przetwarzania bodźców sensorycznych, lepiej funkcjonować oraz zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne uczące poprawnej wymowy.

Odbywają się także zajęcia z terapii ręki, doskonalące małą motorykę u dzieci, jak również pomoc w nauce z języka polskiego.

Wszystko to w formie zabawy, która jest najlepszym sposobem na

rozwój i naukę.

 

O nas

Skaczącażabka.pl