Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Logopedia/neurologopedia zajmuje się badaniem i kształtowaniem mowy we wczesnym etapie życia dziecka, jak i w późniejszym wieku.

Logopeda wywołuje poprawną wymowę głosek, usprawnia aparat artykulacyjny oraz doskonali komunikację dziecka.

Pracuje także z dziećmi niemówiącymi i osobami po udarach nad wywołaniem mowy.

Czy moje dziecko potrzebuje zajęć z logopedii?

Na konsultację logopedyczna zapraszam gdy:

  • dziecko jest wcześniakiem, ma opóźniony rozwój ruchowy, ma problemy ze ssaniem, gryzieniem, nie reaguje na dźwięki, nie gaworzy,

  • u dziecka występuje wsuwanie języka między zęby w trakcie wymawiania słów, mówi przez nos, oddycha przez usta, ślini się,

  • jeśli dziecko skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada najprostszych słów np. mama,

  • jeśli dziecko skończyło 24 miesiące i nie mówi połączeń wyrazów, np. mama daj,

  • jeśli dziecko skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia, zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne np. zamiast balon – palon, zamienia na inne lub nie wymawia głosek: „f”, „w”, „t”, „d”, „p”, „b”,

  • jeśli dziecko ukończyło 4 rok życia i zamienia na inne lub nie wymawia lub głosek: „k”, „g”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „s”, „z”, „c”, „dz”,

  • jeśli dziecko ukończyło 5 rok życia i zamienia na inne lub nie wymawia lub głosek: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, a w wymowie nie zauważamy prób wypowiadania głoski „r”,

  • jeśli jest uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania, podczas czytania myli litery podobne np. p-b, pomija elementy zdania.

 

Logopedia/neurologopedia

14 kwietnia 2021

Skaczącażabka.pl