Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Czym jest integracja sensoryczna?

To przetwarzanie bodźców sensorycznych, będące procesem, podczas którego układ nerwowy odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów, a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Układ dotykowy, proprioceptywny i przedsionkowy to trzy bazowe układy zmysłów integracji sensorycznej. Rozwijają się one najwcześniej i stanowią podstawę dla rozwoju bardziej złożonych procesów postrzegania i odbioru świata, takich jak percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa, umiejętność czytania i pisania, koncentracja uwagi, a w konsekwencji dojrzałość organizmu do podjęcia nauki szkolnej. Prawidłowa integracja sensoryczna przekłada się na każdą sferę życia dziecka. Poprzez poprawę funkcji poznawczych pozwala dziecku na efektywniejszą naukę, pomaga również w wyzbywaniu się różnych fobii i lęków oraz zwiększa koordynację fizyczną.

Czy moje dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej i potrzebuje terapii?

Skontaktuj się ze specjalistą, jeśli w codziennej obserwacji zauważasz:

  • trudności z koncentracją,

  • nadruchliwość,

  • nadwrażliwość na dotyk, na dźwięki,

  • trudności z równowagą, koordynacją ruchową, niezgrabność ruchowa,

  • poszukiwanie silnych wrażeń (stała chęć huśtania, kręcenia, skakania),

  • wybiórczość pokarmowa,

  • trudności z motoryką małą,

  • trudności z mową (opóźniony rozwój mowy, problem z płynnością mowy, niezrozumiała mowa),

  • trudności w relacjach społecznych i zaburzenia emocjonalne.

Co to jest diagnoza i terapia integracji sensorycznej?

Diagnoza Integracji sensorycznej to proces obserwacji swobodnej aktywności dziecka oraz wywiad z rodzicami. Przeprowadza się też próby obserwacji klinicznej oraz testy Integracji Sensorycznej. Diagnoza obejmuje zazwyczaj 3 spotkania po 50 minut i zakończona jest przedstawieniem przez terapeutę rozpoznania właściwego rodzaju charakterystycznych zaburzeń dla konkretnego dziecka i ustaleniem adekwatnego programu terapii.

Terapia integracji sensorycznej to indywidualnie dobrane do potrzeb dziecka zajęcia będące połączeniem aktywności ruchowej, zabawy i nauki. W trakcie zajęć dziecko dostarcza sobie różnego rodzaju bodźców sensorycznych, co wpływa terapeutycznie na jego układ nerwowy. Dążymy do tego, aby dziecko reagowało adekwatną reakcją na sytuację – gdyż efektem terapii jest poprawa funkcjonowania układu nerwowego – rejestrowania, przetwarzania i integrowania bodźców z różnych systemów sensorycznych.


 

Integracja sensoryczna

14 kwietnia 2021

Skaczącażabka.pl